نمایش امکانات
نمایش 12 24 36

کولر گازی ۱۲۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-12K-J

تماس بگیرید

کولر گازی ۱۲۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-12K-J

 • تایمر ۲۴ ساعته
 • حالت خواب راحت
 • طراحی زیبا و کوچک و اشغال فضای کم
 • دارای فیلتر گرد و خاک
 • دارای ۸ متر پرتاب باد
 • دارای WIFI و کنترل با گوشی های هوشمند
 • سیستم نظافت و عیب یابی خودکار
 • سیستم Auto Restart
 • ناحیه عملکرد T3
 • گاز مبرد R410a
 • کمپرسور روتاری
 • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
به دلیل نوسانات ارز قیمت ها متغیر می باشد برای دریافت قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید شماره های تماس برای مشاوره و خرید ۰۹۱۸۰۱۳۱۳۵۳ ۰۹۱۸۵۱۹۹۰۶۵

کولر گازی ۱۲۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-12K-MD

تماس بگیرید

کولر گازی ۱۲۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-12K-MD

 • تایمر ۲۴ ساعته
 • حالت خواب راحت
 • طراحی زیبا و کوچک و اشغال فضای کم
 • دارای فیلتر گرد و خاک
 • دارای ۸ متر پرتاب باد
 • دارای WIFI و کنترل با گوشی های هوشمند
 • سیستم نظافت و عیب یابی خودکار
 • سیستم Auto Restart
 • ناحیه عملکرد T3
 • گاز مبرد R410a
 • کمپرسور روتاری
 • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
به دلیل نوسانات ارز قیمت ها متغیر می باشد برای دریافت قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید شماره های تماس برای مشاوره و خرید ۰۹۱۸۰۱۳۱۳۵۳ ۰۹۱۸۵۱۹۹۰۶۵

کولر گازی ۱۸۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-18K-J

تماس بگیرید

کولر گازی ۱۸۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-18K-J

 • تایمر ۲۴ ساعته
 • حالت خواب راحت
 • طراحی زیبا و کوچک و اشغال فضای کم
 • دارای فیلتر گرد و خاک
 • دارای ۱۰ متر پرتاب باد
 • دارای WIFI و کنترل با گوشی های هوشمند
 • سیستم نظافت و عیب یابی خودکار
 • سیستم Auto Restart
 • ناحیه عملکرد T3
 • گاز مبرد R410a
 • کمپرسور روتاری
 • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
به دلیل نوسانات ارز قیمت ها متغیر می باشد برای دریافت قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید شماره های تماس برای مشاوره و خرید ۰۹۱۸۰۱۳۱۳۵۳ ۰۹۱۸۵۱۹۹۰۶۵

کولر گازی ۱۸۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-18K-MD

تماس بگیرید

کولر گازی ایوولی ۱۸۰۰۰ مدل EVCIS-18K-MD

 • تایمر ۲۴ ساعته
 • حالت خواب راحت
 • طراحی زیبا و کوچک و اشغال فضای کم
 • دارای فیلتر گرد و خاک
 • دارای ۹ متر پرتاب باد
 • دارای WIFI و کنترل با گوشی های هوشمند
 • سیستم نظافت و عیب یابی خودکار
 • سیستم Auto Restart
 • ناحیه عملکرد T3
 • گاز مبرد R410a
 • کمپرسور روتاری
 • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
به دلیل نوسانات ارز قیمت ها متغیر می باشد برای دریافت قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید شماره های تماس برای مشاوره و خرید ۰۹۱۸۰۱۳۱۳۵۳ ۰۹۱۸۵۱۹۹۰۶۵

کولر گازی ۲۴۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-24K-J

تماس بگیرید

کولر گازی ۲۴۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-24K-J

 • تایمر ۲۴ ساعته
 • حالت خواب راحت
 • طراحی زیبا و کوچک و اشغال فضای کم
 • دارای فیلتر گرد و خاک
 • دارای ۱۲ متر پرتاب باد
 • دارای WIFI و کنترل با گوشی های هوشمند
 • سیستم نظافت و عیب یابی خودکار
 • سیستم Auto Restart
 • ناحیه عملکرد T3
 • گاز مبرد R410a
 • کمپرسور روتاری
 • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
به دلیل نوسانات ارز قیمت ها متغیر می باشد برای دریافت قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید شماره های تماس برای مشاوره و خرید ۰۹۱۸۰۱۳۱۳۵۳ ۰۹۱۸۵۱۹۹۰۶۵

کولر گازی ۲۴۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-24K-MD

تماس بگیرید

کولر گازی ایوولی ۲۴۰۰۰ مدل EVCIS-24K-MD

 • تایمر ۲۴ ساعته
 • حالت خواب راحت
 • طراحی زیبا و کوچک و اشغال فضای کم
 • دارای فیلتر گرد و خاک
 • دارای ۱۵ متر پرتاب باد
 • دارای WIFI و کنترل با گوشی های هوشمند
 • سیستم نظافت و عیب یابی خودکار
 • سیستم Auto Restart
 • ناحیه عملکرد T3
 • گاز مبرد R410a
 • کمپرسور روتاری
 • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
به دلیل نوسانات ارز قیمت ها متغیر می باشد برای دریافت قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید شماره های تماس برای مشاوره و خرید ۰۹۱۸۰۱۳۱۳۵۳ ۰۹۱۸۵۱۹۹۰۶۵

کولر گازی ۳۰۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-30K-J

تماس بگیرید

کولر گازی ۳۰۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-30K-J

 • تایمر ۲۴ ساعته
 • حالت خواب راحت
 • طراحی زیبا و کوچک و اشغال فضای کم
 • دارای فیلتر گرد و خاک
 • دارای ۱۵ متر پرتاب باد
 • دارای WIFI و کنترل با گوشی های هوشمند
 • سیستم نظافت و عیب یابی خودکار
 • سیستم Auto Restart
 • ناحیه عملکرد T3
 • گاز مبرد R410a
 • کمپرسور روتاری
 • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
به دلیل نوسانات ارز قیمت ها متغیر می باشد برای دریافت قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید شماره های تماس برای مشاوره و خرید ۰۹۱۸۰۱۳۱۳۵۳ ۰۹۱۸۵۱۹۹۰۶۵

کولر گازی ۳۰۰۰۰ ایوولی مدل EVCIS-30K-MD

تماس بگیرید

کولر گازی ایوولی ۳۰۰۰۰ مدل EVCIS-30K-MD

 • تایمر ۲۴ ساعته
 • حالت خواب راحت
 • طراحی زیبا و کوچک و اشغال فضای کم
 • دارای فیلتر گرد و خاک
 • دارای ۱۸ متر پرتاب باد
 • دارای WIFI و کنترل با گوشی های هوشمند
 • سیستم نظافت و عیب یابی خودکار
 • سیستم Auto Restart
 • ناحیه عملکرد T3
 • گاز مبرد R410a
 • کمپرسور روتاری
 • دارای عملکرد سرمایش و گرمایش
به دلیل نوسانات ارز قیمت ها متغیر می باشد برای دریافت قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید شماره های تماس برای مشاوره و خرید ۰۹۱۸۰۱۳۱۳۵۳ ۰۹۱۸۵۱۹۹۰۶۵